torsdag, 02 maj 2019 19:19

PÆNT INDHOLD - LÆSBAR TEKST

Tekst: Katrine L. N. Kristensen

At se ”pænt” ud har også meget at gøre med at være funktionelt i rammen.

Den rigtige font 

Den rigtige font betyder meget for skærmens samlede æstetiske udtryk, både i relation design og læsbarhed. At vælge den rigtige font til formålet er væsentligt. I den enkelte organisation er der sandsynligvis allerede retningslinjer for brug af fonte. Der er med sandsynlighed også en font til tryk og en til web, måske en font for overskrifter og en for brødtekster i tryksager. 

Infoskærmen er på nogle måder en hybrid mellem en digital nyhed og et mere traditionelt plakatformat. Det medfører både begrænsninger og muligheder fra begge medier. Det vil være muligt at kombinere det digitales rige funktion med den store erfaring, der findes for at leverer tydelige budskaber på trykte plakater. 

væsentlig forskel

Der kan med fordel tænkes mere plakat end webtekst, når I sætter tekst på en infoskærm. Teksten fremstår tydeligt med en væsentlig kontrast mellem overskrift og brødtekst. En markant forskel i tekststørrelse eller brug af to helt separate fonte.


Serif eller Sans Serif 

serif

Fonte kan inddeles som værende med eller uden fødder. Serif er bogstaver med fødder og sans serif er uden fødder. 

Serif-fonte omtales som dekorative og traditionelt set betragtes de som værende lettere at læse, da foden giver øjet en linje at følge. Det er dog ikke særligt almindeligt set i webtekst, at der benyttes fonte med fødder.

Det er også en almindelig betragtning, at det, du er vandt til at læse, er det, du læser bedst. Der er en overvejende tendens mod, at mange læser det meste af deres tekst i online format. Der læses meget tekst på mail, på web eller i undertekster og her benyttes overvejende sans serif. Derfor vil den gængse betragter være mere trænet i at læse disse fonte.

Script fonte, som ser håndskrevne ud, og rent dekorative fonte vil i reglen betragtes som svært læsebare, men kan benyttes som effekt. 


Farvevalgforskellige formål

For at øge læsbarheden på din tekst skal der arbejdes med tekstfarve og baggrundsfarve i kontrast. Længere tekster læses bedst med en mørk tekst på lys baggrund. 

Der kan sagtens arbejdes i nuancer af lys og mørk, nogle gange er en ren sort tekst meget skarp. Overskrifter kan adskilles sig ved at være i en anden farve. Farve er et godt værktøj til at skabe både variation og effekt.

Brug med fordel jeres virksomheds farvepalet. Her er der ofte tænkt over sammensætning af farver, anbefalede font farver og et udvalg af velegnede farvekombinationer.


Fontstørrelse

Infoskærmen adskiller sig markant fra mange andre læsetekster, når det kommer til skriftens størrelse. Generelt arbejdes der i meget større fonte. En passende størrelse på tekst vil være afhængig af flere faktorer. Hvor stor er skærmen? Hvad er skærmens opløsning? Hvor langt væk fra skal teksten læses?

Det er næsten noget, man er nødt til at teste foran den enkelte skærm.

Eksempelvis vil en 50’’ skærm, 1920x1080, med 5 meters læseafstand og font Verdana, have en fin skriftstørrelse med en overskrift på 50 pkt og en brødtekst på 32 pkt.

Vær opmærksom på at fonte ikke er lige ”store” på tværs af fonttyper.

fonte ikke lige store

Man er nødt til selv at måle sine egne fonte. Så sæt din test-tekst op i Verdana 32 pkt og sammenlign højden på et lille x med højden på lille x i jeres font.


Opsætning af tekst

Teksters læsbarhed påvirkes også af: spaltebrede, linjeafstand og justering af tekst.

Spaltebredden er den længde eller bredde, der er på den enkelte linje. Normalt vil man sige, at linjer, der kommer over en vis længde, bliver svære at læse. I en brødtekst på papir eller læsetekst på en skærm ville man anbefale omkring 50-55 enheder pr. linje. På en infoskærm er 55 enheder pr. linje for meget. Her anbefales omkring 40 enheder for en overskuelig linjelængde.

Linjeafstanden reguleres ofte sammen med spaltebredden. Når spaltebredden øges, vil det øge læsbarheden af teksten med en større afstand mellem linjerne.

For justering af teksten vil en tekst være mere læsbar venstrejusteret og med løs højre kant. Typisk kan det være svært at læse tekster, der er centreret eller ujævne i venstre side.