onsdag, 11 marts 2020 10:24

COVID-19: Brug din Informationsskærm til at forebygge smitte

covid19 banner small

Informationsskærme er et godt redskab til at informere medarbejdere om, hvordan smitte kan undgås, berolige medarbejdere og formidle vigtige budskaber om nødvendige tiltag. Her er fire måder informationsskærme kan være et nyttigt værktøj i forbindelse med sundhedskampagner som f.eks. virusudbrud.    

  1. Informationsskærme er et nyttigt værktøj til at informere om, hvordan smitte ved luftvejsinfektioner, som influenza og COVID-19, spreder sig, og hvordan dette undgåsSundhedsstyrelsen har lavet noget materiale specielt tilpasset informationsskærme - du kan finde materialet her: https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Forebyg-smitte---Plakat 

  2. Brug informationsskærme til at berolige medarbejdere, der er nervøse for smitterisiko. Infoskærmen kan bruges til at formidle opdaterede og korrekte beskeder fra myndighederne.   

  3. Informationsskærme kan anvendes til at informerer om nødvendige tiltag og om organisationens retningslinjer f.eks. rejser, sygemelding og hjemmekarantæne.  

  4. Opslag på informationsskærme kan henvise til, hvor der kan søges mere information om smitteforebyggelse, handlingsplaner eller myndighedsopdateringer.