tirsdag, 19 november 2019 11:05

4 råd til effektiv sikkerhedsinformation på infoskærme

Artikel om sikkerhed

Arbejdsulykker kan have katastrofale konsekvenser for individer og virksomheder. Derfor er sikkerhed altafgørende i produktionsvirksomheder. En undersøgelse præsenteret af Visix viser, at digitale informationsskærme kan være med til at reducerer arbejdsulykker med op til 20 % [1].

Der er særligt fire udfordringer vedrørende sikkerhedsinformation, som i følge erfaring VisioSign har fra kunderne, kan løses ved at bruge informationsskærme i produktionsvirksomheder:

  1. Sikkerhedsinformation skal ud til alle

E-mail er ikke optimal til sikkerhedsbeskeder – de når ikke ud til medarbejderne på gulvet. Derfor har mange produktionsvirksomheder investeret i informationsskærme. Informationsskærmene placeres strategisk i produktionsområder, hvorfra vigtig sikkerhedsinformation kan vises. Sikkerhedsinformation kan målrettes, så det passer præcist til forholdende, hvor skærmene er placeret.

  1. Sikkerhedsinformation skal gentages

Det er vigtigt, at information om sikkerhed bliver gentaget på en måde, der fanger medarbejdernes opmærksomhed. Undersøgelsen fra Visix viser, at 63 % mener, at digitale informationsskærme fanger deres opmærksomhed. Digitale opslag er 400 % mere fængende end statiske opslag som f.eks. plakater eller opslagstavler. På skærmen er det muligt at designe og tilpasse sikkerhedsinformationer, så de er målrettet området, hvor de er placeret.

  1. Sikkerhedsinformationer skal huskes til hverdag og når ulykken sker

Det er vigtigt, at medarbejderne husker sikkerhedsprocedurerne for at undgå farlige situationer. Det er lige så vigtigt, at alle véd, hvordan der skal ageres i en farlig situation for at minimere omfanget. VisioSign rådgiver kunder i, hvordan sikkerhed kan huskes. Det er f.eks. gennem animationer, film og billeder.

  1. Sikkerhedsinformationer skal kunne opdateres

Alt efter forholdende er det vigtigt, at sikkerhedsinformationer kan ændres og opdateres. Det gøres enkelt med informationsskærme. På få minutter kan der udsendes vigtige beskeder og opdateringer. VisioSign har desuden udviklet en tæller, der tæller dage siden sidste ulykke eller hændelse. Tællerne er populære hos mange kunder.

Der er mange grunde til, at produktionsvirksomheder anvender informationsskærme, som et vigtigt element i den nødvendige kommunikation om sikkerhed. Når informationsskærme hænger flere steder i bygningen, så bliver sikkerhedsbeskeder set af alle, de bliver gentaget, de gøres lette at huske, og de kan opdateres på få minutter. I sidste ende er informationsskærme med til at minimere antallet af arbejdsulykker og øge medarbejdersikkerhed.

 

[1] https://www.visix.com/resources/blog/40-digital-signage-statistics-that-prove-it-works/