mandag, 12 februar 2018 14:35

Forbedret kommunikation og oplevelsesdesign med Den Digitale Bygning

(Tekst: Stine Maria Larsen, VisioSign. Foto: Christina Søgaard Callisen, Visiosign og Pexels)

En digital virkelighed - Udfordringer og muligheder

Vi lever i en digital tidsalder. Vi bliver bombarderet med informationer fra alle sider, og som en følge af dette er folk blevet meget mere selektive med deres medieforbrug. Ifølge neurologiske studier har man fundet ud af, at vores koncentrationsevne er faldet fra tolv til otte sekunder fra år 2000-2015. Det vil sige, at vores opmærksomhed nu er kortere end en guldfisks (Link til artiklen). 

Hvad betyder det så for dig og din virksomhed? Læserne og seerne er blevet sværere at fastholde, og derfor vil du have sværere ved at få dit budskab ud. Dette er selvfølgelig en udfordring, men vi må ikke glemme alle de muligheder den digitale udvikling har skabt for os. Video især er blevet et meget tilgængeligt medie, som også appellerer til vores begrænsede koncentrationsevne. Hvorfor skrive en lang, tør rapport, når man kan kommunikere meget bedre med en video. Hvad end det handler om medarbejdere, brugere, leverandører, klienter eller kunder, så er det vigtigt at kommunikere effektivt. 

Oplevelsesøkonomi 

En af de mest engagerende former for kommunikation er oplevelser. Oplevelser er ikke kun for teatre og forlystelsesparker. I vores tidsalder kan næsten alle brancher gøre gavn af oplevelser i et eller andet omfang - og gør det også i større grad. Hvorfor er det en god kommunikationsstrategi? 80% af vores beslutninger er baseret på vores følelser, humør og underbevidsthed - ikke logik og fornuft, som vi nok ofte vil påstå (Link til artiklen). Og oplevelser har det med at udløse en følelsesmæssig respons hos dem der deltager. En mindeværdig oplevelse gør, at din virksomhed kan differentiere sig fra konkurrenterne i (under)bevidstheden på de besøgende. 

I artiklen "Welcome to the experience economy" beskriver Pine og Gilmore fire forskellige former for oplevelser; underholdende, uddannende, æstetisk og eskapistisk (Link til artiklen). Ifølge artiklen er den mest optimale oplevelse at finde i det "sweet spot", der ligger mellem alle disse kategorier, hvor den besøgende både kan interagere og lade sig opsluge samt lade sig overvælde af nye sanseindtryk. Det er her, man virkelig engagerer sine gæster, kunder eller besøgende, og det er dette engagement, der skaber loyale kunder og tiltrækker potentielle medarbejdere. Hver især har de forskellige former for oplevelser dog stadig stor værdi afhængig af formålet med oplevelsen. F.eks. vil det være fordelagtigt hvis en undervisningsoplevelse på universitetet er af "uddannende" karakter, at et teaterstykke er "underholdende", osv. Men tænk om disse oplevelser indebar aspekter af alle fire former for oplevelser. Et teaterstykke, der også er informerende (altså af undervisende karakter), kan være endnu mere tilfredsstillende i nogle situationer. På samme måde vil en forelæsning af underholdende karakter bestemt heller ikke være af vejen.

Den digitale bygning farver

Den Digitale Bygning – en holistisk tilgang til branding

Gennemtænk din oplevelsesmæssige og kommunikative strategi. Hvad vil du med den? Er det vigtigt for din virksomhed at appellere til nye potentielle medarbejdere, fordi det, din virksomhed lever af, er kloge hoveder? Eller er det vigtigere at informere og guide brugere af huset? Hvad end det er, så kom op med en plan, der gør, at du får oparbejdet en målrettet strategi.

Brug de ressourcer du allerede har i form af fysiske rum, som f.eks. din virksomheds kontorer, butikker m.v. Oplevelser er oplagte i virksomhedens fysiske rum – om end de sagtens kan foregå i et virtuelt rum på f.eks. internettet. Her har man mulighed for at inddrage alle sanserne og give folk en positiv oplevelse. 

Virksomhedsindretning

Adskillelige virkemidler kan tages i brug, hvoraf mange er velkendte i virksomhedsindretning, som bl.a. opslagstavler til information, plakater til dekoration samt planter. Dog findes der mange virkemidler, som man kan stjæle fra andre brancher, som f.eks. stemningsbelysning, dufte og bløde teksturer fra både underholdnings- og restaurationsbranchen. Kun fantasien sætter grænser for hvad man kan finde på og de digitale muligheder, vi har i dag, gør det endnu nemmere at skræddersy specifikke rum til en bestemt oplevelse. Dermed ikke sagt, at man skal overvælde hverken medarbejdere eller kunder med sanseindtryk konstant. Eksempler på situationer, hvor overvældende sanseindtryk virker er f.eks. i Disneyland, hvor folk ikke kommer ofte. De er der alene af den grund at de vil have en god, og ligefrem opkvikkende, oplevelse. Det samme er tilfældet for din virksomhed, når du skal have designet dine butikslokaler, showrooms eller måske også mødelokaler for eksterne klienter.

Mere underspillede sanseindtryk er at foretrække i kontormiljøer, hvor modtagerne af oplevelsen arbejder hele tiden. De skal ikke bombarderes med indtryk, men have en behagelig oplevelse af at arbejde netop her. De designede omgivelser skal altid understøtte formålet med rummet, og derfor er informationsdeling også en god idé at tænke ind. 

Digital Signage - Når funktion og design går op i en højere enhed 

"Elektroniske skilteogså kendt som digital skiltningkan skabe dobbelt  meget kundeengagement som ved brug af video  sociale medier." (Oversat fra engelsk.) (Link til artiklen). 

Digital skiltning er så meget mere end nogle informationer på en skærm. Tænker man den digitale skærm ind i selve designet af bygningen, kan den understøtte og lette flowet og funktionaliteten i bygningen, og samtidigt skabe smukke stemninger. En række funktioner man kan bruge digitale skærme til i en virksomhed er; infoskærm, vejvisning, mødeoversigt, fremvisning af video eller foto til at skabe en oplevelse osv. Afhængig af hvad du vil opnå med rummet, kan skærmen som medie bruges til at understøtte både service (via funktion) og branding (via oplevelse). Du kan læse mere om Den Digitale bygning her.

Den digitale bygning - VisioSign - touchskærm