Mød infoskærme 360° rundt i virksomheden 

Omkring 80 procent af de store danske virksomheder informerer gæster og medarbejdere på VisioSigns infoskærme rundt om i virksomheden.

Infoskærme er virksomhedens mulighed for at møde gæster og medarbejdere netop dér, hvor de har brug for information. I receptionen vil gæster gerne underholdes på infoskærme i ventetiden. Mens medarbejdere efterspørger informationer om interne møder eller nyt fra direktøren.

Infoskærme giver alle medarbejdere de samme muligheder for at orientere sig, uanset om de arbejder ved en pc eller ej. Det giver en fælles forståelse for virksomheden.

VisioSigns infoskærme er skabt til at give medarbejdere og gæster effektiv, relevant og levende information på rette tid og sted. Med VisioSigns Wayfinder kan medarbejdere og gæster selv finde vej til møder på infoskærme med touch. Mens en lille mødeskærm kan bruges som skiltning ved hver enkelt møderum.
 

Infoskærme er et værdifuldt arbejdsredskab

Infoskærme letter arbejdet for informationsmedarbejderne og optimerer virksomhedens ressourceforbrug. Informationsmedarbejderne kan nemt og hurtigt formidle budskaber til mange ansatte samtidig på infoskærme. De kan kombinere ensartede og koordinerede budskaber både fra centralt hold og fra den enkelte afdeling. Informationerne kan prioriteres, så de for eksempel publiceres i en bestemt periode, eller så de vises før alt andet. Det gør informationsarbejdet effektivt, og infoskærme er derfor et værdifuldt arbejdsredskab for medarbejderne.

Bevæg dig 360° rundt i virksomheden, og oplev selv, hvilke fordele infoskærme giver.

Læs, hvad andre virksomheder bruger infoskærme til

Se hvilke andre virksomheder, der har infoskærme

Chaufførstuer

Kantinen

Gangareal, kontormiljø, printerrum

Reception, lobby og indgange

Klar og tydelig Komminkation til medarbejdere