Mød infoskærme 360° rundt om sundhed

Omkring 100 plejehjem og 15 danske hospitaler informerer beboere på plejehjem, patienter og pårørende på infoskærme fra VisioSign i opholds- og venterum, på ambulatorier og sygehusafdelinger. Det breder sig også til andre sundhedscentre – hos praktiserende læger, tandlæger og i genoptræningscentre.

Plejehjemsbeboere, patienter og pårørende har vidt forskellige behov for information, afhængig af hvor de er, og hvad deres ærinde er. På hospitalet vil pårørende gerne kunne finde vej på infoskærme til afdelingerne. Patienter vil gerne have information om undersøgelser. I venteværelset hos tandlægen og den praktiserende læge vil de gerne underholdes. Mens
pårørende og beboere på plejehjemmet gerne vil informeres om nye medarbejdere
og rutiner.

Uanset hvilke informationer, de efterspørger, er VisioSigns infoskærme skabt til at give dem effektiv, relevant og levende information på rette tid og sted.

Med VisioSigns Wayfinder kan patienter og pårørende selv finde vej på infoskærme med touch. Mens en lille mødeskærm placeret ud for hver enkelt stue sikrer, at de kommer frem til det helt rigtige sted.

Infoskærme er et nemt og hurtigt medie

Infoskærme letter informationsarbejdet for medarbejderne på hospitalet og på plejehjemmet, og det optimerer ressourceforbruget.

Medarbejderne kan nemt og hurtigt formidle budskaber til mange plejehjemsbeboere, patienter og pårørende samtidig på infoskærme. De kan kombinere ensartede og koordinerede budskaber både fra centralt hold og fra det enkelte plejehjem eller hospitalsafdeling. Informationerne kan prioriteres, så de for eksempel publiceres i en bestemt periode, eller så de vises før alt andet. Det gør informationsarbejdet effektivt, og infoskærme er derfor et værdifuldt arbejdsredskab for medarbejderne.

Bevæg dig 360º rundt på hospitalet eller på plejehjemmet, i læge- eller tandlægeklinikken, og oplev selv, hvilke fordele infoskærme giver.
  

Besøg curavivo.com for at se VisioSign's samarbejde med at indrette patient- og beboerrum med lys, lyd, infoskærm og styring.

Læs, hvad andre hospitaler, plejehjem og sundhedscentre bruger infoskærme til

Se hvilke andre hospitaler, plejehjem og sundhedscentre, der har infoskærme

Hospital, ambulatorier

Plejecentre og hjemmehjælp

Hospital, sengeafsnit

Praktiserende læger

Hospital, besøgende

Informationer til borgere i sundhedsektoren