Gør miljøarbejdet synligt på infoskærme

Vejle Genbrug, Aalborg Beredskab, Slagelse Kommune og Århus Havn er gode eksempler på, hvordan kommunerne kan gøre arbejdet med miljø synligt på infoskærme fra VisioSign.

Kommunens store arbejde med forsyning, miljø, affald og genbrug er et område, der ofte ikke er nær så synligt som andre servicefunktioner. Med infoskærme kan kommunen skabe det fornødne fokus og dermed øge borgernes bevidsthed om arbejdet i miljø- og teknikforvaltningen. Her er der også rig lejlighed til at visualisere arbejdet med forbrugstal, opnåede mål og billeder.

På selve genbrugsstationen kan skærmen fungere som en professionel platform til formidling af praktiske informationer som for eksempel sorteringsvejledninger, prisoversigter og åbningstider.


Eksempler på indhold

Til borgere  

Til medarbejdere

 • Køb kompost
 • Sorteringsanvisninger
 • Forbrugstællere
 • Kø-tæller
 • Miljøresultater og mål
 • Nye tiltag/projekter i kommunen
 • Filmklip
 • Hvordan behandles kommunens affald 
 • Henvisning til vigtig dokumentation
 • Information fra intranettet
 • Politikker og processer
 • Målsætninger
 • Den gode historie fra kommunen
 • Nye medarbejdere
 • Stillingsopslag
 • Automatiske nyheder

Rådhus, borgerservice og jobcenter

Effektiv service til borgerne

Miljø, affald / genbrugsstationer, forsyning og havne

Gør miljøarbejdet synligt på infoskærme Vejle Genbrug, Aalborg Beredskab, Slagelse…

Kultur og sport

Tilbud om kultur og sport på infoskærme Gladsaxes kommunale biblioteker bruger 20 af…

SFO, børnehaver og vuggestuer

God service til småbørnsforældre Dialog og samarbejde med forældre til børn i vuggestue,…

Informationer til kommunens borgere