Mød infoskærme 360° rundt i kommunen

24 danske kommuner har allerede set fordelene ved at bruge VisioSigns system som informationskanal til borgere, ansatte og gæster. Og det er så småt ved at brede sig til andre lande. I venteområder og receptioner og ved skranker rundt i kommunen kan skærmene fange borgere og gæsters opmærksomhed. Med VisioSigns Wayfinder kan de selv finde vej på infoskærme med touch. Samtidig kan en lille mødeskærm placeret ud for hvert enkelt møderum sikre, at de kommer frem til det helt rigtige sted.

Kommunens borgere har brug for forskellig information, afhængig af hvor de er i det offentlige rum. Uanset alder, kultur og kendskab til teknologi giver infoskærme borgerne lige adgang til vedkommende information.

VisioSigns infoskærme er skabt til at give dine borgere effektiv, relevant og levende information på rette tid og sted.

Infoskærme er et værdifuldt arbejdsredskab

Infoskærme letter informationsarbejdet for kommunens medarbejdere og optimerer kommunens ressourceforbrug.

De kan nemt og hurtigt formidle budskaber til mange borgere samtidig på infoskærme. De kan kombinere ensartede og koordinerede budskaber både fra centralt hold og fra den enkelte forvaltning. Informationerne kan prioriteres, så de for eksempel publiceres i en bestemt periode, eller så de vises før alt andet. Det gør informationsarbejdet effektivt, og infoskærme er derfor et værdifuldt arbejdsredskab for medarbejderne.

Bevæg dig 360° rundt i kommunens bygninger, og oplev selv, hvilke fordele infoskærme giver.

 

Læs, hvad andre kommuner bruger infoskærme til 
Se hvilke andre kommuner, der har infoskærme

Rådhus, borgerservice og jobcenter

Effektiv service til borgerne

Miljø, affald / genbrugsstationer, forsyning og havne

Gør miljøarbejdet synligt på infoskærme Vejle Genbrug, Aalborg Beredskab, Slagelse…

Kultur og sport

Tilbud om kultur og sport på infoskærme Gladsaxes kommunale biblioteker bruger 20 af…

SFO, børnehaver og vuggestuer

God service til småbørnsforældre Dialog og samarbejde med forældre til børn i vuggestue,…

Informationer til kommunens borgere